ข่าว

IMG_0025

โครงการดอกดารารัตน์ น้อมใจถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560

IMG_0051

หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Wisconsin-Stevens Point U.S.A. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

บุคลากรหอจดหมายเหตุปลูกต้นไม้โครงการรวมพลังพายัพ ร่วมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ปีที่ 2 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

บุคลากรหอจดหมายเหตุปลูกต้นไม้โครงการรวมพลังพายัพ ร่วมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ปีที่ 2 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

ดร.รักษ์ พรหมปาลิต ได้นำคณะจาก Wycliffe Canada เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ดร.รักษ์ พรหมปาลิต ได้นำคณะจาก Wycliffe Canada เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

IMG_0005

ขอขอบคุณ อาจารย์ William J. Hanna

การเกษียณอายุคุณอริศา เลิศพฤกษ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

การเกษียณอายุคุณอริศา เลิศพฤกษ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ขอขอบคุณ คุณสิทธิชัย วิมาลา บุคลากรกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มาให้คำปรึกษาเรื่องฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ขอขอบคุณ คุณสิทธิชัย วิมาลา บุคลากรกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มาให้คำปรึกษาเรื่องฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560