ข่าว

IMG_0043

ปิดการอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้น อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

IMG_0004

รดน้ำดำหัวอาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ หัวหน้าหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 26 เมษยายน 2561

IMG_0097

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพนำคณะอบรมจดหมายเหตุเบื้องต้นดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเชียงใหม่ วันที่ 19 เมษายน 2561

นำคณะอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้นศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ วันที่ 19 เมษายน 2561

นำคณะอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้นศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ วันที่ 19 เมษายน 2561

IMG_0006

ยินดีต้อนรับบุคลากรจากหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561

IMG_0002

รดน้ำดำหัวอาจารย์ Herbert R. Swanson ผู้ก่อตั้งหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

IMG_0069

วันที่ 5 มีนาคม 2561 อธิการบดีนำคณะจากสำนักงานข่าวแห่งชาติ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

หอจดหมายจะเปิดการอบรมเรื่องงานจดหมายเหตุเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 6000 บาท(ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก)

หอจดหมายจะเปิดการอบรมเรื่องงานจดหมายเหตุเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 6000 บาท(ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก)

IMG_0016

วันที่ 17 มกราคม 2561ขอขอบคุณพ่อบุญช่วย บัวระวงษ์ ที่ได้นำหนังสือมามอบให้หอจดหมายเหตุ

IMG_0011

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพและ Mr.Karl Alexis Serhia เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560