ข่าว

อ.ชยันต์ หิรัญพันธุ์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย เป็นวิทยากร หัวข้อ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ : สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

อ.ชยันต์ หิรัญพันธุ์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย เป็นวิทยากร หัวข้อ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ : สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

หอจดหมายจะเปิดการอบรมเรื่องงานจดหมายเหตุเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 6000 บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก)

หอจดหมายจะเปิดการอบรมเรื่องงานจดหมายเหตุเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 6000 บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 อธิการบดี และหัวหน้าหอจดหมายเหตุ ให้การต้อนรับ คุณ Ben Svasti จาก British Consulate

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 อธิการบดี และหัวหน้าหอจดหมายเหตุ ให้การต้อนรับ คุณ Ben Svasti จาก British Consulate

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรสอนการตัดตุงให้นักศึกษาจากประเทศจีน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรสอนการตัดตุงให้นักศึกษาจากประเทศจีน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรสอนการตัดตุงให้แก่นักศึกษาจากประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรสอนการตัดตุงให้แก่นักศึกษาจากประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ คุณผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ คุณผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ คุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮและคุณ เทรเวอร์ เมอร์เรียน หนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ”ของขวัญแห่งมิตรภาพ:Great and Good Friends” เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ และบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรักษาและการนำเสนอวัตถุจัดแสดงประวัติศาสตร์ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ คุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮและคุณ เทรเวอร์ เมอร์เรียน หนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ”ของขวัญแห่งมิตรภาพ:Great and Good Friends” เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ และบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรักษาและการนำเสนอวัตถุจัดแสดงประวัติศาสตร์ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

IMG_0023

พิธีมุทิตาจิตวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ

IMG_0102

พิธีมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยหอจดหมายเหตุมีบุคลากรที่เกษียณอายุคือคุณผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา

IMG_0004

รดน้ำดำหัวอาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ หัวหน้าหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 26 เมษยายน 2561