รายชื่อจำพวกเอกสาร

รายชื่อจำพวกเอกสาร สภาคริสตจักรในประเทศไทย

REC CODE ADD NAME LFT
1 RG 001/78 APM. 48.5  Finding Aid
2 RG 004/78 1 GEN.SECRETARY OFFICE 15.0  Finding Aid
3 RG 004/78 2 GEN.SECRETARY OFFICE 21.0  Finding Aid
4 RG 004/78 3 GEN.SECRETARY OFFICE 1.0  Finding Aid
5 RG 004/78 4 GEN.SECRETARY OFFICE 4.0  Finding Aid
6 RG 004/78 5 GEN.SECRETARY OFICEE 15.5  Finding Aid
7 RG 004/78 6 GEN.SECRETARY OFFICE 30.5  Finding Aid
8 RG 004/78 7 GEN.SECRETARY OFFICE 6.5  Finding Aid
9 RG 004/78 8 GEN.SECRETARY OFFICE 24.5
10 RG 004/78 9 GEN.SECRETARY OFFICE 9.0  Finding Aid
11 RG 004/78 10 GEN.SECRETARY OFFICE 90.0
12 RG 004/78 11 GEN.SECRETARY OFFICE 56.5
13 RG 004/78 12 GEN.SECRETARY OFFICE 31.5
14 RG 004/78 13 GEN.SECRETARY OFFICE 8.5
15 RG 004/78 14 GEN.SECRETARY OFFICE 3.5
16 RG 004/78 15 GEN.SECRETARY OFFICE 13.5
17 RG 004/78 16 GEN.SECRETARY OFFICE 7.0
18 RG 004/78 17 GEN.SECRETARY OFFICE 2.0
19 RG 005/78 1 TREASURER OFFICE 4.0  Finding Aid
20 RG 005/78 2 TREASURER OFFICE 14.0  Finding Aid
21 RG 005/78 3 TREASURER OFFICE 34.5
22 RG 006/78 SOCIAL WELFARE DEPT. 1.5  Finding Aid
23 RG 019/78 MUSIC COM. 0.5  Finding Aid
24 RG 027/78 PAW FAW KAW 8.5  Finding Aid
25 RG 027/78 2 PAW FAW KAW 0.5
26 RG 004/79 NO.STUDENTS ORG. 1.5  Finding Aid
27 RG 008/79 1 DEPT.OF EDUCATION 35.0  Finding Aid
28 RG 008/79 2 DEPT.OF EDUCATION 4.0  Finding Aid
29 RG 008/79 Z DEPT.OF EDUCATION 17.0
30 RG 013/79 DISTRICT ONE 5.0  Finding Aid
31 RG 013/79 Z DISTRICT ONE 18.0
32 RG 017/79 BAW HIN CHURCH 0.5  Finding Aid
33 RG 019/79 WOMEN’S DIVISION 9.5  Findind Aid
34 RG 019/79 Z WOMEN’S DIVISION 0.5
35 RG 023/79 1 UCMS. 4.0
36 RG 023/79 2 UCMS. 3.0  Finding Aid
37 RG 024/79 GUEST HOUSE 1.5  Finding Aid
38 RG 024/79 Z GUEST HOUSE 0.5
39 RG 030/79 LAMP OF THAILAND 1.5  Finding Aid
40 RG 031/79 DISTRICT FOUR 1.5
41 RG 031/79 Z DISTRICT FOUR 0.5
42 RG 032/79 SRIPHIMONTHAM CHURCH 2.0  Finding Aid
43 RG 032/79 Z SRIPHIMONTHAM CHURCH 0.5
44 RG 033/79 1 YOUTH DEPARTMENT 6.5  Finding Aid
45 RG 033/79 2 YOUTH DEPARTMENT 16.0
46 RG 034/79 Z TBMF. 10.0  Finding Aid
47 RG 034/79 Z TBMF. 35.0
48 RG 003/80 KWAI RIVER MISSION 11.0  Finding Aid
49 RG 003/80 Z KWAI RIVER MISSION 8.0
50 RG 004/80 DISTRICT THREE 1.0  Finding Aid
51 RG 004/80 Z DISTRICT THREE 0.5
52 RG 007/80 UDORN CENTER 1.5  Finding Aid
53 RG 009/80 DISTRICT THIRTEEN 5.5  Finding Aid
54 RG 009/80 Z DISTRICT THIRTEEN 24.0
55 RG 020/80 1 PROPERTY OFFICE 76.5  Finding Aid
56 RG 020/80 2 PROPERTY OFFICE 6.5
57 RG 020/80 Z PROPERTY OFFICE 2.0
58 RG 021/80 DISTRICT EIGHT 2.0  Finding Aid
59 RG 021/80 2 DISTRICT EIGHT 0.5
60 RG 022/80 DISTRICT SIX 2.0  Finding Aid
61 RG 022/80 Z DISTRICT SIX 14.5
62 RG 023/80 DISTRICT TWO 9.5  Finding Aid
63 RG 023/80 Z DISTRICT TWO 0.5
64 RG 001/81 CHAROENRASDRA SCHOOL 8.0  Finding Aid
65 RG 005/81 1 NAN CHRISTIAN SCHOOL 0.5  Finding Aid
66 RG 005/81 Z NAN CHRISTIAN SCHOOL 1.0
67 RG 007/81 EVANGELISM DIVISION 5.0  Finding Aid
68 RG 007/81 Z EVANGELISM DIVISION 0.5
69 RG 008/81 VIMOLSIN CHURCH 0.5  Finding Aid
70 RG 010/81 SRITHAMARAT SCHOOL 0.5  Finding Aid
71 RG 012/81 MCKEAN REHABITATION 0.5  Finding Aid
72 RG 012/81  Z MCKEAN REHABITATION 6.0
73 RG 013/81 THAI TRIBAL CRAFTS 0.5
74 RG 014/81 CCC 5.5
75 RG 020/81 BAN SOME CHURCH 0.5  Finding Aid
76 RG 020/81 Z BAN SOME CHURCH 0.5
77 RG 022/81 1 RURAL LIFT DEPT. 10.5  Finding Aid
78 RG 022/81 2 RURAL LIFE DEPT. 10.0
79 RG 007/82 PHRAO CHURCH 1.0  Finding Aid
80 RG 007/82 Z PHRAO CHURCH 1.0
81 RG 008/82 UDORN CHURCH 1.0  Finding Aid
82 RG 011/82 ECUMENICAL OFFICE 19.5  Finding Aid
83 RG 011/82 Z ECUMENICAL OFFICE 30.5
84 RG 017/82 PRC SCHOOL 8.0  Finding Aid
85 RG 017/82 Z PRC SCHOOL 2.0
86 RG 020/82 1 MCCORMICK HOSPITAL 6.0  Finding Aid
87 RG 020/82 2 MCCORMICK HOSPITAL 0.5  Finding Aid
88 RG 020/82 3 MCCORMICK HOSPITAL 0.5
89 RG 021/82 CHRISTIAN ED.& LIT. 18.0  Finding Aid
90 RG 021/82 Z CHRISTIAN ED.& LIT. 9.5
91 RG 023/82 150TH CHIANG MAI 0.5  Finding Aid
92 RG 024/82 C’MAI,FIRST CHURCH 7.5  Finding Aid
93 RG 024/82 Z C’MAI FIRST CHURCH 0.5
94 RG 006/83 URBAN INDUSTRIAL DEPT. 0.5
95 RG 015/83 BO KAO (TBMF) 0.5
96 RG 017/83 C’MAI COM CHURCH 0.5
97 RG 018/83 SAMAKKITHAM CHURCH (CR) 0.5
98 RG 019/83 RASDSAMAKKI SCHOOL 0.5  Finding Aid
99 RG 003/84 UNITY OF CHURCHES 0.5
100 RG 004/84 FIRST CHURCH LAMPANG 1.0  Finding Aid
101 RG 004/84 Z FIRST CHURCH LAMPANG 0.5
102 RG 005/84 VAN SANTVOORD HOSPITAL 0.5
103 RG 015/84 STUDENT CHRISTIAN CENTER 1.0
104 RG 015/84 Z STUDENT CHRISTIAN CENTER 0.5
105 RG 016/84 FIRST CHURCH CHIENGRAI 0.5
106 RG 017/84 SUBSAMPHANTHAWONG CHURCH 4.0
107 RG 005/87 CHRISTKHUNANUKUL CHURCH 0.5
108 RG 002/89 SRINGNAM CHURCH 0.5
109 RG 004/90 SOCIAL DEV. AND SER. 19.0
110 RG 012/90 INTERNATIONAL CHURCH 4.0
111 RG 002/91 DISTRICT FOURTEEN 12.0
112 RG 006/91 DISTRICT FIVE 0.5
113 RG 004/92 DHAMANIKOM CHURCH 2.0
114 RG 008/92 DISTRICT SIXTEEN 6.0
115 RG 004/93 MUAD CHRISTIAN PAYAP 2.0
116 RG 005/93 CCT OFFICE OF HISTORY 11.0
117 RG 009/93 SANTITAM CHURCH 4.5
118 RG 002/94 DARA ACADAMY 1.0
119 RG 005/94 CHAICHANA CHURCH 0.5
120 RG 001/95 SUWANCHAISRI CHURCH 0.5
121 RG 005/95 BOARD OF WELFARE 0.5
122 RG 010/95 CHAROENTHAM CHURCH 1.0
123 RG 001/96 DAN DAMRONGTHAM CHURCH 0.5
124 RG 002/96 HOME AND FAMILY BROAD 14.5
125 RG 001/97 SAMAKKITHAM CHURCH 1.0
126 RG 002/97 PA MUERD CHURCH 0.5
127 RG 005/97 PASTORAL MINISTRY UNIT 6.5
128 RG 007/97 HUEY-KAEW CHURCH 1.0
129 RG 001/98 SUAN DOK CHURCH CHIANGRAI 0.5
130 RG 002/98 MUAD CHRISTIAN MUANG KLANG 1.0
131 RG 002/98 Z MUAD CHRISTIAN MUANG KLANG 0.5
132 RG 003/98 BAN NONGCHETNUAI CHURCH 0.5
133 RG 007/98 MUSIKEE CHURCH 0.5
134 RG 002/99 VICE PRESIDENT CCT 12.0
135 RG 001/00 CHANGKHAM CHURCH 2.0
136 RG 002/00 RATSUWON CHURCH 1.0
137 RG 008/00 JOMTHONG CHURCH 1.0
138 RG 008/00 Z JOMTHONG CHURCH 0.5
139 RG 009/00 THARATHIP CHURCH 0.5
140 RG 001/01 SURIYOS RANGSI CHURCH 0.5
141 RG 002/01 SIRIWATTANA CHURCH 0.5
142 RG 003/01 MUAD NONG PLA MUN 0.5
143 RG 003/01 Z MUAD NONG PLA MUN 0.5
144 RG 004/01 KHELANG PANTAKIT CHURCH 3.5
145 RG 006/01 PRASOPPHORN CHURCH 0.5
146 RG 007/01 PRASOPSUK CHURCH 1.0
147 RG 008/01 PRASOPKITTIKHUN CHURCH 0.5
148 RG 009/01 TAVEEPHORN CHURCH 0.5
149 RG 011/01 SANTISUK CHURCH 0.5
150 RG 011/01 Z SANTISUK CHURCH 0.5
151 RG 012/01 SAMPHANTHAWONG CHURCH 1.0
152 RG 013/01 POKPONGKITIKHUN CHURCH 1.0
153 RG 013/01 z POKPONGKITIKHUN CHURCH 0.5
154 RG 016/01 SAISUMPUN CHURCH 0.5
155 RG 018/01 SALACHAI CHURCH 0.5
156 RG 019/01 SUTTITHAM CHURCH 0.5
157 RG 020/01 SRICHUM CHURCH 0.5
158 RG 020/01 Z SRICHUM CHURCH 0.5
159 RG 021/01 CANAAN CHURCH 0.5
160 RG 021/01 Z CANAAN CHURCH 0.5
161 RG 022/01 KIAT KARUN CHURCH 1.0
162 RG 023/01 SRI PHANALAI CHURCH 0.5
163 RG 002/02 KEO MUANG MUN CHURCH 0.5
164 RG 004/02 PRASOPTHAM CHURCH 0.5
165 RG 005/02 PAKJOK CHURCH 0.5
166 RG 007/02 RUNG RUANG THAM CHURCH 1.5
167 RG 008/02 SILOAM CHURCH 0.5
168 RG 009/02 LI PUENG THAM CHURCH 0.5
169 RG 010/02 SUEB KITTIKHUN CHURCH 0.5
170 RG 011/02 CHRISTIANTHAINUMPHI CHURCH 0.5
171 RG 013/02 NONG BUA CHURCH 1.5
172 RG 014/02 CCT MODERATOR 5.0
173 RG 015/02 PRAE KITTIKHUN CHURCH 1.5
174 RG 016/02 RUAM PATTANA CHURCH 0.5
175 RG 001/03 THAI PADOONG THAM CHURCH 0.5
176 RG 002/03 THAM THARALAI CHURCH 0.5
177 RG 003/03 MAUD CHRISTIAN WANG MUN 0.5
178 RG 004/03 SUPUN LAT CHURCH 0.5
179 RG 007/03 MUAD CHRISTIAN BAN PIN 0.5
180 RG 008/03 PRASERT PHORN CHURCH 0.5
181 RG 009/03 THAI CHAROEN THAM CHURCH 0.5
182 RG 010/03 SAMAKKITHAM CHURCH,PHRAE 0.5
183 RG 011/03 THAI BAMRUNG THAM CHURCH 0.5
184 RG 012/03 THAI WATTANA THAM CHURCH 0.5
185 RG 001/04 SUEB PHRA PHORN CHURCH 0.5
186 RG 002/04 KHUANG PAO CHURCH 1.0
187 RG 004/04 SRI CHAIPORN CHURCH 0.5
188 RG 005/04 BAN HUEY NUMKAW CHURCH 0.5
189 RG 005/04 Z BAN HUEY NUMKAW CHURCH 0.5
190 RG 006/04 PATTANA THAM CHURCH 0.5
191 RG 007/04 SANTISUK CHRISTIAN COMUNIT 0.5
192 RG 008/04 SANTITHAM CHURCH (BANMOR) 0.5
193 RG 010/04 THUNG RUANG THONG CHURCH 0.5
194 RG 011/04 WONG CHAI PHAN CHURCH 0.5
195 RG 012/04 FIRST CHURCH FANG 0.5
196 RG 013/04 BETHLEHEM CHURCH,CHIANGMAI 0.5
197 RG 014/04 PRASITTIPHORN CHURCH 0.5
198 RG 001/05 FINANCE AND ACCOUNTING DEP 0.5
199 RG 002/05 SURIYA CHIYAPORN CHURCH 0.5
200 RG 003/05 DAN DUM ROMG THAM CHURCH 0.5
201 RG 004/05 THAI THAWORN THAM CHURCH 0.5
202 RG 005/05 PASTOR’S WIVES CLUB 0.5
203 RG 006/05 CHURCH NEWS DEPT. 6.0
204 RG 001/06 CHRISTIANTHAINUM LOCK CHURCH 0.5
205 RG 005/06 BAN MAI CHURCH 0.5
206 RG 001/07 MAE AB CHURCH 0.5
207 RG 002/07 THAI – KOREAN MISSION CHURCH 0.5
208 RG 003/07 PERSONEL DELVELOPMENT UNIT OF C.C.T 11.0
209 RG 004/07 NA THEE THAM CHURCH 0.5
210 RG 006/07 PRADERM SART CHURCH 0.5
211 RG 007/07 THAN PRAPRON CHURCH 0.5
212 RG 008/07 DONG SUWORN CHURCH 0.5
213 RG 001/08 MUAD CHRISTIAN NONGLUM 0.5
214 RG 001/09 HUEY MANA CHURCH 0.5
215 RG 002/09 BAN BON NA CHURCH 0.5
216 RG 003/09 PEANG PI MON THAM CHURCH 0.5
217 RG 004/09 MUAD CHRISTIAN THAM CHAROEN 0.5
218 RG 005/09 ARE KA CHIANGMAI CHURCH 0.5
219 RG 006/09 BAN KHUNKLANG CHURCH 1.0
220 RG 007/09 SUEB NATHEETHAM CHURCH 1.5
221 RG 001/10 SALATHAM PHUHINLONGKA 0.5
222 RG 002/10 TRISAPAWAKHAM CHURCH 2.0
223 RG 003/10 TAN DOK MAI CHURCH 0.5
224 RG 004/10 SAM YEK CHURCH 0.0
225 RG 003/11 THEOLOGICAL COMMITTEE 4.5
226 RG 001/14 WOMEN’S THEOLOGICAL COMMITTEE 0.5
227 RG 002/14 GENERAL EDUCATION OFFICE 1.0
228 RG 002/15 OVERBROOK HOSPITAL 14.5

Z : ชุดที่ได้รับเพิ่มเติม

หน้า: 1 2 3