รายชื่อเทปประวัติศาสตร์ ด้วยคำบอกเล่า (ภาษาอังกฤษ)

CODE NAME NUMBER
OHE1/78 Forest and Helen Travaille 3
OHE2/78 Barbara McKinley 4
OHE3/78 Winnie Burr Stewart 3
OHE4/78 Francis W. Pritchard 1
OHE5/78 Horace W. Ryburn 3
OHE1/79 Maurice and Rita Wilmshurst 2
OHE2/79 Trene Taylor McNair 4
OHE3/79 Brian Morgan 2
OHE4/79 Allison Osborn 2
OHE5/79 Hildegard Pretel 2
OHE6/79 Mollie and Volet MacFie 2
OHE7/79 Richard Bryant 2
OHE1/80 Ruth S. Young 3
OHE2/80 Konrad Kingshill,Carolyn Kinshill,

John Guyer,Betsy Guyer,

Betly Edmonds

1
OHE3/80 Cornelius Christopher Jone 3
OHE4/80 Dorothy Turnbull 4
OHE5/80 Dorce Bradburn 2
OHE6/80 Nancy McComb Wirtel 1
OHE7/80 Mary Langesen 4
OHE8/80 Raymond C. Downs 3
OHE1/81 Richard Willaushby Wood 2
OHE2/81 Emilie Margaret Ballard 8
OHE3/81 Ebra Sambra 1
OHE4/81 Mary New 1
OHE5/81 Janice Stretton 1
OHE6/81 Joseph Cooke 2
OHE7/81 Jame William Gustafson 6
OHE8/81 Byrou Joseph Amundsen 3
OHE9/81 Pauland Elaine Lewis 8
OHE10/81 Donald K. Swearer 2
OHE1/82 Vernon L. Stanley 2
OHE2/82 E.John and Frances Hamlin 9
OHE3/82 Valerie Lila Bock 2
OHE4/82 Norman and Heather Welsh 2
OHE5/82 Margaret R. Strane 1
OHE6/82 Claralice and Rosemary Hanna 2
OHE1/83 Pappa Manoranjitham Manickam 3
OHE2/83 Norman and Lois Roadamels 3
OHE3/83 Virginia Judd 4
OHE4/83 Helene Newman 3
OHE1/85 Kneedler 3
OHE2/85 Landons 3
OHE3/85 M.Wells 3
OHE4/85 Seelys 4
OHE1/86 Olive Pa 3
OHE1/87 Donald McIvride 1
OHE2/87 Edwin B. MaDaniel 1
OHE1/88 Dale Robb 1
OHE2/88 Ben Dickerson 3
OHE3/88 MacKean 2
OHE4/88 Frances Hudgins 2
OHE1/89 David Lee Wells 4
OHE2/89 Betsy Guyer 2
OHE1/90 John Guyer 3.5