รายชื่อจำพวกรูปภาพ

รหัส ชื่อกลุ่มรูปภาพ จำนวนรูปภาพ สถานะ
PC 1 CCT 23 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 1 CCT 5,021 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 2 SATIEN HIRANPAN 36 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 2 SATIEN HIRANPAN 201 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 3 PHETBURI 28 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 4 MCCORMICK SCHOOL 114 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 5 ASHMUN COLLECTION 5,900 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 5 ASHMUN COLLECTION 1,169 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 6 STEWART COLLECTION 57 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 6 STEWART COLLECTION 600 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 7 KINGSHILL COLLECTION 2,962 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 7 KINGSHILL COLLECTION 60 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 8 MCFARLAND FAMILY 79 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 9 WELLS COLLECTION 117 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 9 WELLS COLLECTION 245 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 10 MCKEAN 313 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 10 MCKEAN 108 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 12 ORWICK COLLECTION 110 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 13 ARCHIVE COLLECTION 1,618 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 13 ARCHIVE COLLECTION 261 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 14 MCDANIEL COLLECTION 167 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 14 MCDANIEL COLLECTION 18 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 15 GUEST HOUSE 17 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 16 HAMLIN COLLECTION 1,000 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 16 HAMLIN COLLECTION 90 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 17 KRAHL COLLECTION 29 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 18 MUANGCHAI COLLECTION 93 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 19 FONGSAMOOT COLLECTION 22 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 20 NAN 182 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 21 WARUNEE COLLECTION 39 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 22 JENNIE GRAY SMITH 95 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 23 MARK MOSHDARA 100 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 24 CHINA MISSION 278 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 25 APM 126 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 26 DISTRICT THREE 29 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 27 GEN SECRETARY 1,296 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 28 VIJJANARI SCHOOL 31 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 29 KENNETH DOBSON 67 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 30 MCCORMICK HOSPITAL 84 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 31 SUBSAMPHANTHAWONG CHURCH 52 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 32 CRYSTAL SPRING HOUSE 53 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 33 GINNY C.JUDD 1,000 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 34 FIRST CHURCH LAMPANG 13 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 35 VIOLET POSAYAWAT 188 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 36 ECUMENICAL OFFICE 1,393 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 37 JAMES, DOROTHEAR MASON 25 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 38 CHIENGRUNG 124 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
PC 40 MUAK COLLECTION 14 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 41 RENARD COLLECTION 38 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 42 SUMMER WORK CAMP (PYU-JAPAN) 37 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 43 SUDA COLLECTION 400 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 44 VIDA COLLECTION 16 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 45 TTS.(100TH ANNIVERSARY) 481 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 46 BETHEL CHURCH 72 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 47 PUBLIC RELATIONS OFF 44,794 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 48 CHANGKHAM CHURCH 78 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 49 BENSCHOTEN COLLECTION 60 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 50 DHAMANIKOM CHURCH 418 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 51 KUMMOOL COLLECTION 409 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 52 MARY COLLECTION 34 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 53 CCT OFFICE OF HISTORY 109 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 54 CHIENGRAI SCHOOL 15 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 55 DARA SCHOOL 125 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 56 SRI WIANGPING WOMEN EXHIBITION 54 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 57 NEW GENERATION CLUB (PYU) 39 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 58 STUDENT UNION 614 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 59 BUTSAYAMAT COLLECTION 150 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 60 RYBURN COLLECTON 2,965 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 61 CHAICHANA CHURCH 41 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 62 SINCLAIR THOMPSON 37 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 63 ACADEMIC AFFAIRS 701 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 64 YAKI COLLECTION 103 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 65 CHUVIT COLLECTION 24 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 66 CHAYAN COLLECTION 145 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 67 DISTRICT SIXTEEN 105 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 68 BAN SOME CHURCH 47 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 69 PATTANA THAM CHURCH 82 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 70 TRAVAILLE COLLECTION 417 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 71 CAROLYN COLLECTION 10 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 72 MCANALLEN COLLECTION 891 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 73 CHRISTIAN ED.&LIT. 38,893 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 74 CHRISTIAN ASSO.STU. OF NOR. 437 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 75 BAN THAMM CHURCH 19 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 76 STUDENT ACTIVITIES 1,570 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 77 SURIYACHAIPORN 16 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 78 VICE PRESIDENT FOR ADM. 76 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 79 PRESIDENT’S OFFICE 516 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 80 CHRISTIAN THAI NAMPAI 15 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 81 DUANGDEE COLLECTIONS 84 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 82 ANIRUTH COLLECTIONS 35 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 83 SUWANDUANGRIT CHURCH 25 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 84 GRETHER COLLECTIONS 28 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 85 MASON COLLECTIONS 142 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 86 CHAROON COLLECTIONS 154 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 87 NURSING FACULTY 73 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 88 PRASOPKITTIKHUN CHURCH 101 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 89 PRUNGTHAM? CHURCH 45 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 90 CHURCH NEWS 2,561 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 91 DEPT. OF? EDUCATION? QUALIY 26 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 92 BANGRANG? COLLECTION 57 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 93 AMNUEY? COLLECTION 57 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 94 OFFICE OF GENERAL EDUCATION 1,592 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PC 95 CHEDSADA? COLLECTION 119 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PR 0 REFERENCE? PHOTOS 1,287 ให้บริการได้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของ
PS 0 SMALL COLLECTIONS 293 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R78 1 APM 418 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R78 3 CCC BOARD 77 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R78 5 TREASURER OFFICE 31 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R78 4 GEN. SECRETARY OFFICE 5,185 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R78 27 PAW FAW KAW 121 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R79 6 PISNU PAPERS 14 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R79 8 DEPT.OF EDUCATION 1,150 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R79 19 WOMEN’S DIVISION 89 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R79 21 HOCH DIARIES 1 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R79 23 UCMS 37 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R79 2 TTS.HISTORY COM. 113 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R79 27 MAEN PAPERS 1 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R79 32 PHET BURI CHURCH 5 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R79 33 YOUTH DEPARTMENT 755 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R79 34 TBMF 22 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R80 2 KRAISAK PAPERS 6 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R80 3 KWAI RIVER MISSION 3 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R80 8 TTS. 7,021 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R80 17 EAKIN PAPERS 17 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R80 19 LEK PAPERS 659 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R80 20 PROPERTY OFFICE 533 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R80 21 DISTRICT EIGHT 12 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R80 22 DISTRICT SIX 12 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R80 25 PRESIDENT’S OFFICE 1,163 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R80 26 VICE.PRESIDENT (KK) 4 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R81 1 CHAROENRASDRA SCHOOL 780 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R81 6 ACADEMIC AFFARIS 22 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R81 7 EVANGELISM DIVISION 3 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R81 9 DUANGDEE PAPERS 1 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R81 12 MCKEAN 29 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R81 21 TTS.TEXTBOOK PROJECT 11 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R81 22 RURAL LIFE DEPT. 649 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R82 5 KINGSHILL PAPERS 319 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R82 11 ECUMENICAL OFFICE 200 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R82 15 DHAMMA LOGOS 202 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R82 17 PRC SCHOOL 24 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R82 20 MCCORMICK HOSPITAL 13 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R82 21 CHRISTIAN ED.&LIT. 27 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R82 24 C,MAI FIRST CHURCH 1 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R83 1 MCCORMICK SCHOOL 28 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R83 16 TOMS 157 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R84 7 CRYSTAL SPRING HOUSE 79 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R84 8 PERSONNEL UNIT 277 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R84 11 HEAD. PRESIDENT’S OFF. 1 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R84 14 ACA.THEO.FACUTY 1 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R85 1 UNIVERSITY ARCHIVES 52 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R85 4 WYLIE PAPERS 9 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R90 7 CORT PAPERS 15 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R90 11 REGISTRA’S 0FF. 734 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R91 4 MCGILVARY FAMILY PAPERS 10 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R92 4 DHAMANIKOM CHURCH 271 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R95 10 CHAROENTHAM? CHURCH 28 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R98 2 MUND CHRISTIAN MUANG KLANG 10 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R00 1 CHANGKHAM? CHURCH 2 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R00 5 DEP.OF STUDENT ACT. 5,829 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R01 1 SURIYOS RANGSI CHURCH 1 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R01 2 SIRIWATTANA CHURCH 3 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R01 6 PRASOPPHORN CHURCH 1 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R01 13 POKPONGKITTIKHUN CHURCH 89 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R01 19 SUTITHUM CHURCH 110 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R02 2 KEO MUANG MUN CHURCH 1 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R02 7 RANG RUANG THAM CHURCH 2,178 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R02 13 NONG BUA CHURCH 4 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R04 2 KHUANG? PAO? CHCRCH 2 รูปภาพที่สามารถให้บริการได้
R04 5 BAN HUEY NUMKAW CHURCH 1 ?
RMS 16 LAUGESEN MARY EAKIN 23 ?