ข่าว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ คุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮและคุณ เทรเวอร์ เมอร์เรียน หนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ”ของขวัญแห่งมิตรภาพ:Great and Good Friends” เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ และบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรักษาและการนำเสนอวัตถุจัดแสดงประวัติศาสตร์ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ คุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮและคุณ เทรเวอร์ เมอร์เรียน หนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ”ของขวัญแห่งมิตรภาพ:Great and Good Friends” เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ และบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรักษาและการนำเสนอวัตถุจัดแสดงประวัติศาสตร์ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

IMG_0023

พิธีมุทิตาจิตวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ

IMG_0102

พิธีมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยหอจดหมายเหตุมีบุคลากรที่เกษียณอายุคือคุณผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา

IMG_0004

รดน้ำดำหัวอาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ หัวหน้าหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 26 เมษยายน 2561

IMG_0097

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพนำคณะอบรมจดหมายเหตุเบื้องต้นดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเชียงใหม่ วันที่ 19 เมษายน 2561

นำคณะอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้นศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ วันที่ 19 เมษายน 2561

นำคณะอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้นศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ วันที่ 19 เมษายน 2561

IMG_0006

ยินดีต้อนรับบุคลากรจากหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561

IMG_0002

รดน้ำดำหัวอาจารย์ Herbert R. Swanson ผู้ก่อตั้งหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

IMG_0069

วันที่ 5 มีนาคม 2561 อธิการบดีนำคณะจากสำนักงานข่าวแห่งชาติ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

หอจดหมายจะเปิดการอบรมเรื่องงานจดหมายเหตุเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 6000 บาท(ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก)

หอจดหมายจะเปิดการอบรมเรื่องงานจดหมายเหตุเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 6000 บาท(ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก)