ข่าว

IMG_0016

วันที่ 17 มกราคม 2561ขอขอบคุณพ่อบุญช่วย บัวระวงษ์ ที่ได้นำหนังสือมามอบให้หอจดหมายเหตุ

IMG_0011

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพและ Mr.Karl Alexis Serhia เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

IMG_0066

หอจดหมายเหตุต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพนำคณะจากSIL Asia Leader Ship Team เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพนำคณะจากSIL Asia Leader Ship Team เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

IMG_0039

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 คุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

25 สิงหาคม 2560 ยินดีต้อนรับ อ.กิตติชัย วัฒนานิกร และคณะทำงานพิพิธภัณฑ์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่มาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

25 สิงหาคม 2560 ยินดีต้อนรับ อ.กิตติชัย วัฒนานิกร และคณะทำงานพิพิธภัณฑ์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่มาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

IMG_0004

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยินดีต้อนรับ อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ คุณบงกช ไชยศิริ คุณกมลธร ปาละนันทน์ และคุณธัญดา เต็มบุญศักดิ์ ที่มาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

IMG_0025

โครงการดอกดารารัตน์ น้อมใจถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560

IMG_0051

หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Wisconsin-Stevens Point U.S.A. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

บุคลากรหอจดหมายเหตุปลูกต้นไม้โครงการรวมพลังพายัพ ร่วมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ปีที่ 2 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

บุคลากรหอจดหมายเหตุปลูกต้นไม้โครงการรวมพลังพายัพ ร่วมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ปีที่ 2 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560