หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยพายัพ และขอแสดงความยินดีกับคุณสุทิมพ์ สุริยะวงค์ เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ ที่อุทิศและทุ่มเทในการทำงานมาตลอด 25 ปี

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยพายัพ และขอแสดงความยินดีกับคุณสุทิมพ์ สุริยะวงค์ เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ ที่อุทิศและทุ่มเทในการทำงานมาตลอด 25 ปี