หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 หอจดหมายเหตุมีความยินดีที่ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม และคณะจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานที่หอจดหมายเหตุ

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 หอจดหมายเหตุมีความยินดีที่ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม และคณะจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานที่หอจดหมายเหตุ