หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วันที่ 29 กันยายน 2563 คุณวิจิตร ไชยวรรณพร้อมด้วยบุตร ได้มอบเอกสารแก่อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ เพื่อนำเอกสารมาเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุ โดยคุณกมลธร ปาละนันท์เป็นผู้ประสานงานและอ.เสรินทร์ จิระคุปต์ อ.ปอ ตนานนท์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 29 กันยายน 2563 คุณวิจิตร ไชยวรรณพร้อมด้วยบุตร ได้มอบเอกสารแก่อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ เพื่อนำเอกสารมาเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุ โดยคุณกมลธร ปาละนันท์เป็นผู้ประสานงานและอ.เสรินทร์ จิระคุปต์ อ.ปอ ตนานนท์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

.