หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยให้การต้อนรับคุณ Ron F. Rae นำเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุฯ และขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้ ที่ท่านนำเอกสารเก่ามามอบให้หอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยให้การต้อนรับคุณ Ron F. Rae นำเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุฯ และขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้ ที่ท่านนำเอกสารเก่ามามอบให้หอจดหมายเหตุ