หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วันที่ 2 เมษายน 2564 โอกาสรดน้ำดำหัวอาจารย์เฮอร์เบิท อาร์.สวอนสัน ผู้ก่อตั้งหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 2 เมษายน 2564 โอกาสรดน้ำดำหัวอาจารย์เฮอร์เบิท อาร์.สวอนสัน ผู้ก่อตั้งหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ