หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วันที่ 8 เมษายน 2564 โอกาสรดน้ำดำหัวอาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 8 เมษายน 2564 โอกาสรดน้ำดำหัวอาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ