หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยขอขอบคุณศจ.ดร.Sharon Bryant และคุณ Kathryn McDaniel ที่นำเอกสารมามอบให้หอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ทางหอจดหมายเหตุจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนหอจดหมายเหตุต่อไป

หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยขอขอบคุณศจ.ดร.Sharon Bryant และคุณ Kathryn McDaniel ที่นำเอกสารมามอบให้หอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ทางหอจดหมายเหตุจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนหอจดหมายเหตุต่อไป