หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดลำพูน และคุณพันธ์นพิต โชติสุขรัตน์ พร้อมด้วยคณะมาค้นคว้าที่หอจดหมายเหตุ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดลำพูน และคุณพันธ์นพิต โชติสุขรัตน์ พร้อมด้วยคณะมาค้นคว้าที่หอจดหมายเหตุ

.