หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 หน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรฯ นำทีมโดย ศจ.มาริสา นิสกุล อศจ.คำมูล ชินวงค์ และอ.ภาวรินทร์ ใจเป็นกุศล เข้าศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 หน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรฯ นำทีมโดย ศจ.มาริสา นิสกุล อศจ.คำมูล ชินวงค์ และอ.ภาวรินทร์ ใจเป็นกุศล เข้าศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรฯ

.