หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 Dr. R. Belinda และ DR. Shajini Judith จาก Madras Christian College, South Indaiเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 Dr. R. Belinda และ DR. Shajini Judith จาก Madras Christian College, South Indaiเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ