หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คุณ อุษณา ไมตรีจิตต์ และคณะจากวิคลิฟประเทศไทย ศึกษาข้อมูลและเยี่ยมชมงานจดหมายเหตุ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คุณ อุษณา ไมตรีจิตต์ และคณะจากวิคลิฟประเทศไทย ศึกษาข้อมูลและเยี่ยมชมงานจดหมายเหตุ

.