หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วันที่ 23 สิงหาคม 2566 หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคุณปวีณา แก้วฟอง รักษาการหัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคุณปวีณา แก้วฟอง รักษาการหัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

.