หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วันที่ 4 มกราคม 2567 คุณ Doug Liao ค้นคว้าเอกสารเรื่องการแปลพระคัมภีร์

วันที่ 4 มกราคม 2567 คุณ Doug Liao ค้นคว้าเอกสารเรื่องการแปลพระคัมภีร์