หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 คุณบงกช ไชยศิริ ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุเกี่ยวประวัติคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 คุณบงกช ไชยศิริ ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุเกี่ยวประวัติคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่