หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       เมื่อวันที่ 25-28 มีนาคม 2567 หอจดหมายเหตุเข้าร่วมรีทรีตที่จังหวัดกะบี่่ จัดโดยสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25-28 มีนาคม 2567 หอจดหมายเหตุเข้าร่วมรีทรีตที่จังหวัดกะบี่่ จัดโดยสภาคริสตจักรในประเทศไทย

.