หน้าหลัก     

หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยให้การต้อนรับคุณ Ron F. Rae นำเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุฯ และขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้ ที่ท่านนำเอกสารเก่ามามอบให้หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2020-12-16 15:07:18)

วันที่ 29 กันยายน 2563 คุณวิจิตร ไชยวรรณพร้อมด้วยบุตร ได้มอบเอกสารแก่อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ เพื่อนำเอกสารมาเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุ โดยคุณกมลธร ปาละนันท์เป็นผู้ประสานงานและอ.เสรินทร์ จิระคุปต์ อ.ปอ ตนานนท์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน

archivesadmin ( 2020-10-12 15:18:15)

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ขอขอบคุณพุทธสถาน เชียงใหม่ที่ได้มอบหนังสือให้กับหอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

archivesadmin ( 2020-10-10 14:51:39)

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 หอจดหมายเหตุมีความยินดีที่ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม และคณะจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานที่หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2020-08-08 17:03:45)

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยพายัพ และขอแสดงความยินดีกับคุณสุทิมพ์ สุริยะวงค์ เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ ที่อุทิศและทุ่มเทในการทำงานมาตลอด 25 ปี

kanjana ( 2020-07-02 11:01:12)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2020 คุณวิทวัส ธรรมมา จากแผนกอนุชน สภาคริสตจักรในประเทศไทยเข้ามาค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ

kanjana ( 2020-03-11 15:44:10)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 มอบของที่ระลึกสำหรับบุคลากรเกษียณอายุจากสำนักหอสมุดและหอจดหมายเหตุ

kanjana ( 2020-03-11 15:30:20)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 พิธีนมัสการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงานของมหาวิทยาลัยพายัพ

kanjana ( 2020-03-11 15:15:11)

สำเร็จหลักสูตรการอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้นปี2562

archivesadmin ( 2020-03-02 15:47:50)