หน้าหลัก     

วันที่ 8, 14-15, 21-22 กันยายน 2566 คุณRebcca Winkler คว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2023-09-29 09:30:50)

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2566 อ.Esther Wakeman และ อ.เจนจิรา คำหล้า ค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2023-09-07 08:57:59)

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 หอจดหมายเหตุรับมอบหนังสือ 145 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จากคุณคุณสุมาลี บุญเนตร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

archivesadmin ( 2023-09-04 16:34:07)

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคุณปวีณา แก้วฟอง รักษาการหัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

archivesadmin ( 2023-09-04 16:15:16)

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คุณ อุษณา ไมตรีจิตต์ และคณะจากวิคลิฟประเทศไทย ศึกษาข้อมูลและเยี่ยมชมงานจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2023-09-04 15:57:44)

วันที่ 9, 15 สิงหาคม 2566 อาจารย์ Doug Liao ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2023-09-04 15:50:52)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566-24 สิงหาคม2566 คุณสภาพร คำนิล ค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2023-09-04 15:43:48)

27 กรกฏาคม 2023 หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคณะจาก Union Christian College

archivesadmin ( 2023-08-03 11:51:53)

19 กรกฏาคม 2023 คุณอธิภัทร แสวงผล ค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

archivesadmin ( 2023-07-19 11:09:48)

17 กรกฏาคม 2566 คุณ Pietro Lo Casto นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาค้นคว้าเรื่องการทำป่าไม้ลุ่มแม่น้ำสาละวิน

archivesadmin ( 2023-07-17 15:17:18)