หน้าหลัก     

หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยขอขอบคุณศจ.ดร.Sharon Bryant และคุณ Kathryn McDaniel ที่นำเอกสารมามอบให้หอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ทางหอจดหมายเหตุจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนหอจดหมายเหตุต่อไป

archivesadmin ( 2021-07-12 11:47:22)

วันที่ 8 เมษายน 2564 โอกาสรดน้ำดำหัวอาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ

archivesadmin ( 2021-04-22 11:08:05)

วันที่ 2 เมษายน 2564 โอกาสรดน้ำดำหัวอาจารย์เฮอร์เบิท อาร์.สวอนสัน ผู้ก่อตั้งหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

archivesadmin ( 2021-04-22 10:54:18)

หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยให้การต้อนรับคุณ Ron F. Rae นำเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุฯ และขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้ ที่ท่านนำเอกสารเก่ามามอบให้หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2020-12-16 15:07:18)

วันที่ 29 กันยายน 2563 คุณวิจิตร ไชยวรรณพร้อมด้วยบุตร ได้มอบเอกสารแก่อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ เพื่อนำเอกสารมาเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุ โดยคุณกมลธร ปาละนันท์เป็นผู้ประสานงานและอ.เสรินทร์ จิระคุปต์ อ.ปอ ตนานนท์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

archivesadmin ( 2020-10-12 15:18:15)