หน้าหลัก      เวลาเปิดทำการของหอจดหมายเหตุ

 


เวลาเปิดทำการของหอจดหมายเหตุ

   วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 น.-12.00 น.  และ 13.00 น.- 16.30 น.


     เบอร์โทรศัพท์

     053-851-478 ต่อ 7471  ผู้ช่วยสำนักหอสมุดและหอจดหมายเหตุ

         7472  ฝ่ายสำนักงาน

       7474  ฝ่ายเอกสาร

                 7475  ฝ่ายบริการเอกสาร
                                                           

     https://archives.payap.ac.th