หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       การอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้นประจำปี 2563

การอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้นประจำปี 2563

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพขอเชิญท่านที่สนใจเรียนรู้งานจดหมายเหตุเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 20 เมษายน -1 พฤษภาคม 2563 ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,000.00 บาท (รับจำนวน จำกัด ) . เมืองจ. เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-851478 ต่อ 7472 หรือ 7475 หรือ 096-5549593, 0965495193