หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       ขอแจ้งการปิดหอจดหมายเหตุ

ขอแจ้งการปิดหอจดหมายเหตุ

เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  ทางมหาวิทยาลัยพายัพได้ประกาศปิดทำการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ดังนั้นหอจดหมายเหตุจะปิดทำการตามวันเวลาดังกล่าว และหากมีปัญหาสอบถามได้ที่ คุณกาญจนา  มงคล เบอร์โทรศัพท์ 0965495193