หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       ช่องทางการติดต่อหอจดหมายเหตุช่วงปิดตามสถานการณ์โควิด-19

ช่องทางการติดต่อหอจดหมายเหตุช่วงปิดตามสถานการณ์โควิด-19

ขั้นตอนในการติดต่อกับหอจดหมายเหตุช่วงปิด
1. โทรศัพท์ติดต่อ คุณกาญจนา  มงคล เบอร์โทรศัพท์ 0965495193
2. แจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการค้นข้อมูล
3. นัดรับสำเนาเอกสาร(ถ้าเจ้าหน้าที่ค้นข้อมูลแล้วถ้ามีข้อมูล)  ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ยืมคืน
    ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น. - 13.00 น. ตลอดเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563