หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       วันหยุดทำการของหอจดหมายเหตุ

วันหยุดทำการของหอจดหมายเหตุ

หอจดหมายจะปิดทำการ
     - วันหยุดชดเชยสงกรานต์ปี 2563   ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 และวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
     - วันนมัสการพระเจ้าวันคริสตมาส วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563     
     - วันนมัสการสัปดาห์ฟื้นฟู วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
     - งานดำหัวผู้อาวุโสบุคลากรหน่วยงานฯ ศูนย์พัธกิจภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2564
     - งานเกษียณอายุงานบุคลากรหน่วยงานฯ ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564