หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       เรื่องแจ้งให้ทราบ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพได้ย้ายไปสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

เรื่องแจ้งให้ทราบ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพได้ย้ายไปสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563