หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       ขอแจ้งการติดต่อกับหอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19

ขอแจ้งการติดต่อกับหอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19

ขั้นตอนในการติดต่อกับหอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19 เดือนเมษยายน 2564- 15 พฤษภาคม 2564
1. โทรศัพท์ติดต่อ คุณกาญจนา  มงคล เบอร์โทรศัพท์ 0965495193
2. แจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการค้นข้อมูล
3. นัดรับสำเนาเอกสาร(ถ้าเจ้าหน้าที่ค้นข้อมูลแล้วมีข้อมูล)  ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ยืมคืน  ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564