หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยขอแจ้งวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2564นี้ คือหยุดวันที่ 3 พฤษภาคม วันชดเชยแรงงาน วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล วันที่ 10 พฤษภาคม วันพืชมงคล และ วันที่ 26 เมษายน วันวิสาขบูชา

หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยขอแจ้งวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2564นี้ คือหยุดวันที่ 3 พฤษภาคม วันชดเชยแรงงาน วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล วันที่ 10 พฤษภาคม วันพืชมงคล และ วันที่ 26 เมษายน วันวิสาขบูชา