หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       ขั้นตอนในการติดต่อกับหอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19 เดือนสิงหาคม 2564

ขั้นตอนในการติดต่อกับหอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19 เดือนสิงหาคม 2564

1. โทรศัพท์ติดต่อ คุณกาญจนา  มงคล เบอร์โทรศัพท์ 0965495193
2. แจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการค้นข้อมูล
3. นัดรับสำเนาเอกสาร(หากเจ้าหน้าที่ค้นข้อมูลแล้วพบข้อมูล)  ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ยืมคืน  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป