หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       หอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยขอแจ้งหยุดให้บริการเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 เพื่อทำการตรวจเช็คเอกสารจดหมายเหตุ และเพื่อทำความสะอาดประจำปี

หอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยขอแจ้งหยุดให้บริการเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 เพื่อทำการตรวจเช็คเอกสารจดหมายเหตุ และเพื่อทำความสะอาดประจำปี