หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 หอจดหมายเหตุจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2565 หากต้องการค้นคว้าสามารถติดต่อที่คุณกาญจนา มงคล 0965495193/Due to Covid-19 situation, during 4-31 January 2022, any reader may contact Khun Kanjana Mongkon 0965495193

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 หอจดหมายเหตุจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2565 หากต้องการค้นคว้าสามารถติดต่อที่คุณกาญจนา มงคล 0965495193/Due to Covid-19 situation, during 4-31 January 2022, any reader may contact Khun Kanjana Mongkon 0965495193

ขั้นตอนการขอรับบริการค้นคว้าเอกสาร
1. โทรศัพท์ติดต่อ คุณกาญจนา  มงคล เบอร์โทรศัพท์ 0965495193
2. แจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการค้นข้อมูล
3. นัดรับสำเนาเอกสาร(หากเจ้าหน้าที่ค้นข้อมูลแล้วพบข้อมูล)  ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ยืมคืน  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565  เป็นต้นไป