หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยขอแจ้งวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2564นี้ คือหยุดวันที่ 3 พฤษภาคม วันชดเชยแรงงาน วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล วันที่ 10 พฤษภาคม วันพืชมงคล และ วันที่ 26 เมษายน วันวิสาขบูชา archivesadmin ( 2021-04-30 09:16:27)

ขอแจ้งการติดต่อกับหอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19 archivesadmin ( 2021-04-22 11:17:10)

พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยพายัพ และขอแสดงความยินดีกับคุณสุทิมพ์ สุริยะวงค์ เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ ที่อุทิศและทุ่มเทในการทำงาน kanjana ( 2020-07-02 10:38:44)

ช่องทางการติดต่อหอจดหมายเหตุช่วงปิดตามสถานการณ์โควิด-19 archivesadmin ( 2020-04-17 10:11:33)

ขอแจ้งการปิดหอจดหมายเหตุ archivesadmin ( 2020-03-23 16:38:48)

การอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้นประจำปี 2563 archivesadmin ( 2020-03-02 14:30:20)