ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ขอแจ้งการติดต่อกับหอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19
archivesadmin ( 2021-04-22 11:17:10)

เรื่องแจ้งให้ทราบ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพได้ย้ายไปสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
archivesadmin ( 2020-11-16 15:30:10)

พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยพายัพ และขอแสดงความยินดีกับคุณสุทิมพ์ สุริยะวงค์ เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ ที่อุทิศและทุ่มเทในการทำงาน
kanjana ( 2020-07-02 10:38:44)

ช่องทางการติดต่อหอจดหมายเหตุช่วงปิดตามสถานการณ์โควิด-19
archivesadmin ( 2020-04-17 10:11:33)

ขอแจ้งการปิดหอจดหมายเหตุ
archivesadmin ( 2020-03-23 16:38:48)

ดูทั้งหมด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง