ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ขั้นตอนในการติดต่อกับหอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19 เดือนสิงหาคม 2564
archivesadmin ( 2021-07-12 11:32:43)

หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยขอแจ้งวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2564นี้ คือหยุดวันที่ 3 พฤษภาคม วันชดเชยแรงงาน วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล วันที่ 10 พฤษภาคม วันพืชมงคล และ วันที่ 26 เมษายน วันวิสาขบูชา
archivesadmin ( 2021-04-30 09:16:27)

ขอแจ้งการติดต่อกับหอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19
archivesadmin ( 2021-04-22 11:17:10)

ขอแจ้งการปิดหอจดหมายเหตุ
archivesadmin ( 2020-03-23 16:38:48)

การอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้นประจำปี 2563
archivesadmin ( 2020-03-02 14:30:20)

ดูทั้งหมด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง